BASIC Sale 5%

Giá trị sử dụng 2.100.000/ 30 ngày sử dụng/ 5 lần giao hàng miễn phí/ được chăm sóc tư vấn thường xuyên/ áp dụng mua tất cả sản phẩm bán lẻ tại hatinhfood

Sale 5% 2000.000

Giá trị sử dụng 2.100.000/ 30 ngày sử dụng/ 5 lần giao hàng miễn phí/ được chăm sóc tư vấn thường xuyên/ áp dụng mua tất cả sản phẩm bán lẻ tại hatinhfood

VIP sale 10%

Giá trị sử dụng  5.500.000 Đ / 90 ngày sử dụng/ 12 lần giao hàng miễn phí/ được chăm sóc tư vấn thường xuyên/ áp dụng mua tất cả sản phẩm hatinhfood và combo tiết kiệm. 5.000.000

PREMIUM sale 15% 10.200.000

Giá trị sử dụng 12.000.000/ 360 ngày sử dụng/ 25 lần giao hàng miễn phí/ được chăm sóc tư vấn miễn phí/ áp dụng mua tất cả sản phẩm và combo tiết kiệm

Gói thành viên được áp dụng cho tất cả các khách hàng đã tin tưởng và mua hàng của Hatinhfood

 1. Các gói áp dụng:
 • BASIC:Nạp 2.000.000 được sử dụng 2.100.000 với 5 lần giao hàng miễn phí trong thời gian 30 ngày.
 • VIP: Nạp 5.000.000 được sử dụng 5.500.000 với 12 lần giao hàng miễn phí trong thời gian 90 ngày.
 • PREMIUM:Nạp 10.200.000 được sử dụng 12.000.000 với 25 lần giao hàng miễn phí trong thời gian 360 ngày.
 1. Quy định chi tiết: 
 • Thời gian sử dụng được tính bắt đầu từ ngày giao hàng đầu tiên sau khi thanh toán GÓI
 • Giá mua sản phẩm của thành viên mua GÓI bằng với giá bán lẻ thông thường
 • Giá trị tối thiểu mỗi lần giao hàng là 150.000
 • Không áp dụng GÓI cho đơn hàng mua sỉ
 • Trong thời gian sử dụng, nếu vượt quá số lần giao hàng được miễn phí theo quy định, phí giao hàng bổ sung sẽ trừ vào giá trị sử dụng.
 • Quá hạn thời gian sử dụng trong vòng 15 ngày, sẽ tính phí giao hàng và trừ vào giá trị sử dụng. 
 • Quá hạn thời gian sử dụng hơn 15 ngày, tài khoản sẽ bị đóng băng, số tiền dư sẽ được cộng dồn vào lần mua GÓI kế tiếp.
 • Không quy đổi giá trị Gói sang tiền mặt, không hoàn trả lại tiền mặt sau khi mua GÓI.